Logo Pons advocats
C/Lliri, 23 | 08402 Granollers, Barcelona. Tel. 93 879 42 88
Català | Español
Slide dret penal
Defensa jurídica de qualsevol persona que resulti imputada en un delicte, des de l'assistència a comisaria, i al Jutjat. Durant tota la fase d'investigació del delicte i assistència al judici oral.
Portem la defensa i acusació si s'escau en el delicte de Violència domèstica, amb petició de mesures civils, en el cas que hi hagi menors d'edat.
Defensa jurídica en delictes econòmics, com ara estafes, alçament de béns, apropiacions indegudes, delictes contra la hisenda pública...
Especilistes en Dret del Menor, etc....

Temes penals

Assistència al detingut
T'acompanyem i assumim la teva defensa jurídica al llarg de tot el procediment penal.
Altres serveis penals
  • Alcoholèmies
  • Lesions
  • Violència domèstica
  • Estafes
  • Apropiacions indegudes
  • Indults
  • Suspensió de la pena
Jurisdicció de menors
Assessorament i defensa en delictes, comesos per menors d'edat penal.