Logo Pons advocats
C/Lliri, 23 | 08402 Granollers, Barcelona. Tel. 93 879 42 88
Català | Español
Slide dret Laboral
Expert en reclamació d'acomiadaments i indemnització per acomiadament improcedent.
Reclamació de salaris.
Invalideses derivades per accident de treball o per enfermetat comú.
Accidents laborals.

Temes laborals

Reclamació de salaris
Procediments per a la reclamació de salaris a l'empresari.
Impugnació d’acomiadaments
El treballador en desacord amb l'extinció del seu contracte laboral disposa d'un termini de 20 dies hàbils per impugnar.
Impugnació de sancions
El treballador pot impugnar la sanció que li hagi estat imposada mitjançant demanda.
Reclamacions d’invalidesa
Incapacitats i baixes laborals.
Especialistes en accidents de treball
Assessorament integral pels treballadors que han patit un accident laboral.