Logo Pons advocats
C/Lliri, 23 | 08402 Granollers, Barcelona. Tel. 93 879 42 88
Català | Español
Slide dret de familia
Assessorament jurídic i mediació en temes de dret de família. Separacions, divorcis, guarda i custòdia en supòsits de parelles de fet. Buscant sempre la millor sol.lució per la resolució del conflicte o de parella.
Assessorament en la divisió i adjudicació del patrimoni adquirit conjuntament ja sigui pel matrimoni o parella de fet.
Seguiment i interposició de reclamació judicial pel compliment d'una sentència que decreta el divorci o la guarda i custòdia.
Modificació de mesures acordades en un procediment judicial de divorci/separació/guarda i custòdia.

Temes familiars

Separacions i divorcis
Tota la informació i ajuda que necessites per a la teva separació i divorci.
Custodia dels fills
La relació, drets:
Obligacions entre pares i fills.
Fent prevaler la custòdia compartida
Assignació de vivenda familiar
Quan hi ha fills comuns, quan no n'hi ha, son independents, o pertany a un tercer.
Reclamació de la pensió d’aliments
Desde que es dicta la resolució judicial / sentencia. La reclamació de la pensió prescriu als tres anys.
Extinció parella de fet
Després del cessament de la convivència, els convivents poden acordar els efectes de l'extinció de la parella estable.